SPODOPTERA FRUGIPERDA - NIEZNANE ZAGROŻENIE DLA POLSKICH UPRAW

SPODOPTERA FRUGIPERDA - NIEZNANE ZAGROŻENIE DLA POLSKICH UPRAW

Spodoptera frugiperda to motyl z rodziny sówkowatych, który występuje głównie w krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki, jednak regularnie migruje w chłodniejsze rejony świata. Dotychczas nie stwierdzono występowania tego agrofaga w Polsce, jednak był on notowany w Niemczech na kukurydzy cukrowej.

fot. www.piorin.gov.pl


 Nazwa naukowa tego owada wywodzi się od łacińskiego terminu „frugiperda”, który w tłumaczeniu oznacza „utracony owoc” i ma związek z jego niszczycielskim charakterem w stosunku do upraw.
 
Motyl ten jest szkodnikiem polifagicznym, który atakuje przede wszystkim rośliny z rodziny wiechlinowatych, kapustowatych, dyniowatych i psiankowatych. Najchętniej żeruje na gatunkach uprawnych takich jak: kukurydza, sorgo, papryka, soja, pomidor, oberżyna, tytoń, cebula, fasola, batat, bawełna, trzcina cukrowa. Atakuje również rośliny ozdobne: pelargonie, złocienie, goździki.
 
Owad dorosły ma szaro-brązowe przednie skrzydła z wyraźnymi brązowymi żyłkami.
Samice składają półkoliste jaja na dolnej stronie liści w złożach po 100-300 sztuk. Stadium, które wyrządza szkody w uprawach są żarłoczne larwy. Początkowo są one barwy zielonej z czarnymi liniami i kropkami. Wraz ze wzrostem mogą zmienić ubarwienie na żółto-brązowe z czarnymi liniami. Na głowie posiadają charakterystyczny odwrócony znak Y.
 

fot. Monika Gzyl / Lustracja

Larwy żerują gromadnie – w kolankach roślin oraz na liściach powodując tzw. szkieletowanie. Uszkadzają również wierzchołki wzrostu i pąki kwiatów. Wgryzają się w owoce, kolby kukurydzy i ziarniaki. Poprzez żerowanie powodują liczne straty w plonie. 
 
W Polsce, w ramach programu Single Market Programme, przeprowadzane są działania poszukiwawcze Spodoptera frugiperda. W województwie kujawsko-pomorskim, w bieżącym roku, rozmieszczonych jest 7 pułapek feromonowych do odłowu tego motyla. Ich lokalizacje typowane są na podstawie oceny ryzyka, które związane jest z możliwością zawleczenia owadów podczas importu. Z tego względu pułapki rozstawiane są głównie na polach uprawnych, w okolicach głównych szlaków komunikacyjnych, a także u podmiotów mających związek z importem oraz produkcją żywicielskich roślin i ich produktów.
 
W trakcie okresu wegetacyjnego przeprowadzane są zarówno kontrole pułapek pod względem identyfikacji odławianych w nich owadów, jak i oceny wizualne upraw zlokalizowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Jeżeli inspektorzy stwierdzą obecność osobników podejrzanie podobnych do Spodoptera frugiperda, przekazują okazy owadów do laboratorium w celu oznaczenia gatunku.

źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, www.piorin.gov.pl

Materiał informacyjny

kupuj lokalne produkty
Image
Wydawca
GONIEC PAŁUCKI
Małgorzata Brzykca
Adres
ul. Żytnia 4/18
88 - 400 Żnin